/ 1/3/2017

האירוע מידע נוסף

קורס מחקר במקצועות הבריאות
תאריך: 1/3/2017

ידע עדכני ומיומנויות בשיטות מחקר, עיבוד סטטיסטי וכתיבה מדעית מהווים תנאי בסיסי עבור
חוקרים המבקשים להתמודד עם תכנון מערך מחקר וביצוע מחקרים. הקורס מקנה ידע תאורתי ויישומי
בשיטות מחקר ועיבוד נתונים, כתיבה מדעית וכולל קורס GCP

קורס הדרכה קלינית
תאריך: 1/3/2017

בואו לקחת חלק בהובלת תהליכי שינוי במקום העבודה, לרכוש כלים ומיומנויות בהדרכת מטופלים,
ולקחת חלק בעיצוב האחות המוסמכת העתידית.