דוח שקיפות שלטונית לשנת 2017

בהמשך להנחיית משרד מבקר המדינה אנו מציגים בפניכם את דוח שקיפות שלטונית לשנת 2017