דוח שקיפות שלטונית לשנת 2016

בהמשך להנחיית משרד מבקר המדינה אנו מציגים בפניכם דוח  שקיפות שלטונית לשנת 2016