"יחידת סגולה" במרכז הרפואי זיו

16/11/2014

"יחידת סגולה"- מוקד זכויות בריאותיות לאזרח הוותיק המתאשפז ולבני משפחתו, החל לפעול במרכז הרפואי זיו. מוקד "יחידת סגולה" במרכז הרפואי זיו מופעל באמצעות השירות לעבודה סוציאלית ומרוכז על ידי עו"ס דברת פרידמן, במסגרת פרויקט רחב של המשרד לאזרחים ותיקים הפועל במספר בתי חולים בארץ.

"יחידת סגולה" מורכבת ממתנדבים אשר עוברים הכשרה מקצועית ומטרתה הינה להגיע לכלל האזרחים הוותיקים ובני משפחתם במחלקות האשפוז במרכז הרפואי זיו, ולספק להם מידע, הדרכה והכוונה שיאפשרו להם למצות זכויותיהם במגוון תחומים, כגון: גמלות סיעוד, שיקום רפואי תפקודי, טיפולים רפואיים בבית, זכויות והטבות לניצולי שואה, עובדים זרים, זכויות בני המשפחה המטפלים באזרח הוותיק המאושפז, מוסדות לטיפול ממושך, מכשירי שיקום וניידות ועוד.

לדברי עו"ס דברת פרידמן, המרכזת את פרוייקט "יחידת סגולה" מטעם השירות לעבודה סוציאלית במרכז הרפואי זיו, מידי שנה מאושפזים במרכז הרפואי זיו אלפי אזרחים ותיקים אשר אינם מודעים לזכויות המגיעות להם והשירות החדש יאפשר להם למצות זכויות אלו: "על פי הנתונים שברשותי, בשנת 2013 בלבד אושפזו במחלקות השונות במרכז הרפואי זיו 6025 אזרחים וותיקים. האשפוז בבית החולים מהווה נקודת זמן שמאפשרת למשפחה ולמאושפזים את הקרקע לפעול ולמצות את זכויותיהם. במסגרת הפעילות ב"יחידת הסגולה", אנו מגיעים לאזרחים וותיקים ברמות תפקוד שונות, ביניהם גם אזרחים וותיקים עצמאיים ופעילים, ומנגישים להם את המידע המתאים, לפי הצרכים של כל אזרח וותיק ושל בני משפחתו" אומרת פרידמן.

עוד מוסיפה עו"ס פרידמן כי יחידת הסגולה עובדת בשיתוף פעולה עם מוקד המידע של המשרד לאזרחים וותיקים בטלפון *8840, שנמצא בקשר עם גופים וארגונים הרלוונטיים לאזרחים הוותיקים בתחומים שונים. "המוקד מסייע במיצוי הזכויות של האזרח הוותיק בפועל, ומטפל בכל פנייה המועברת אליהם. "יחידת הסגולה" מבצעת גם היא מעקב אחר סטטוס מימוש הזכויות לאחר השחרור מבית החולים, כך שקיים רצף טיפולי בין השהות בבית החולים לבין החזרה לקהילה", אומרת פרידמן.
 
ביום חמישי ה- 20.11.2014 בין השעות 10:00-13:00, יקיים השירות לעבודה סוציאלית במרכז הרפואי זיו יום חשיפה לפרוייקט "יחידת סגולה" באולם ההרצאות הגדול בבית החולים, לצורך גיוס מתנדבים והצגת הפרויקט.
יום החשיפה המיוחד יכלול הרצאה תחת הכותרת "זכויות שוות זהב" על ידי מנהלת תחום בריאות מהמשרד לאזרחים וותיקים, זוהרה כהן. מוזמנים ליום זה מתנדבים אשר יהיו מעוניינים לקחת חלק ב"יחידת הסגולה", אנשי מקצוע וגורמים רלוונטיים במסגרת בית החולים.