פרויקטים

אגודת ידידי המרכז הרפואי זיו פועלת בשיתוף פעולה עם תורמים פרטיים ומוסדיים מהארץ ומחו"ל. בזכות שיתופי פעולה אלה רכשה האגודה ציוד רפואי מתקדם עבור המרכז הרפואי, או סייעה לרכישתו, והשתתפה בפרויקטים רחבי היקף של בינוי במרכז, וכן בפרויקטים בעלי אופי קהילתי, שמטרת כולם היא שיפור רווחת המטופלים במרכז הרפואי זיו.

אגודת הידידים מודה מקרב לב על כל תרומה – תרומות צנועות, המגיעות ממשפחות ויחידים מקרב התושבים בצפון ותומכי המרכז הרפואי זיו בארץ, ותרומות גדולות, המגיעות מגופים תורמים וקרנות ייעודיות.

לתורמים מוצעות אפשרויות הנצחה מגוונות, וכן תיעוד מלא ומצולם של המסלול שעוברת התרומה מרגע קבלתה ועד מימושה בשטח.

ברשות האגודה כל האישורים המשפטיים והפיננסיים הדרושים, לרבות קבלת פטור על התרומה ממס ההכנסה לפי סעיף 46 א'.