בי"ס לסיעוד

לידיעת הגולשים: את כל המספרים ניתן לחייג גם עם קידומת 077 


שלוחה  

טלפון  

פקס  

מזכירות

04-6828031
04-6828143
04-6828034 

04-6828832

מדור סטודנטים

04-6828700

אם הבית 

04-6828615