המרכז לבריאות הנפש

לידיעת הגולשים: את כל המספרים ניתן לחייג גם עם קידומת 077

שלוחה 

טלפון 

פקס 

פסיכיאטר אחראי 

04-6828066

04-6828067

סגנית

04-6828065

 ע. אמרכ"ל 

04-6828060

תחנת אחיות

04-6828070

אח אחראי 

04-6828058

מזכירות

04-6828064

04-68280184

חדר צוות  

04-6828069

ריפוי בעיסוק 

04-6828071

פסיכולוג

04-6828082

עו"ס

04-6828069