נוער

לידיעת הגולשים: את כל המספרים ניתן לחייג גם עם קידומת 077

שלוחה 

טלפון 

פקס 

אחיות 

04-6828052

רופאים

04-6828053

 

פסיכיאטר 

04-6828063

בית ספר זיו טלפקס 

04-6828183