פסיכיאטריה

לידיעת הגולשים: את כל המספרים ניתן לחייג גם עם קידומת 077 

שלוחה 

טלפון 

פקס 

מזכירות

04-6828086

04-6827080

04-6828182

אחראי מח' נוער

04-6828094

פסיכיאטר

04-6828720

פסיכיאטר

04-6828170

עו"ס

04-6828171

עו"ס

04-6828173

עו"ס

04-6828172

עו"ס

04-6828180

פסיכולוגית

04-6828174

חדרי טיפול

04-6828084

04-6828172