שינוע

לידיעת הגולשים: את כל המספרים ניתן לחייג גם עם קידומת 077

שלוחה 

טלפון 

פקס 

מנהל

04-6828683

מזכירה 

04-6828730

שירותי חצר

04-6828506