משק

לידיעת הגולשים: את כל המספרים ניתן לחייג גם עם קידומת 077

שלוחה 

טלפון 

פקס 

מנהל

04-6828992

04-6828592

חדר מפקחות 

04-6828722

דואר

04-6828810