תחבורה

לידיעת הגולשים: את כל המספרים ניתן לחייג גם עם קידומת 077

שלוחה 

טלפון 

פקס 

רכז

04-6828014

סגן

04-6828015

מזכירות/ חדר נהגים

04-6828610