יחידת מחשב

לידיעת הגולשים: את כל המספרים ניתן לחייג גם עם קידומת 077

שלוחה 

טלפון 

פקס 

מרכז שרותי מחשב 

04-6828607

מזכירות  

04-6828009

04-6828430

04-6828166

טכנאי PC   

04-6828680

04-6828508

טכנאי רשתות 

04-6828118

04-6828634