הנדסה רפואית

לידיעת הגולשים: את כל המספרים ניתן לחייג גם עם קידומת 077 

שלוחה 

טלפון 

פקס 

מרכז שירותי הנדסה רפואית

04-6828611

מזכירות

04-6828050

04-6828020

04-6924778

מעבדה

04-6828612

טכנאים 

04-6828612

טכנאי הנשמה 

VPN

4307/4398