אפסנאות

לידיעת הגולשים: את כל המספרים ניתן לחייג גם עם קידומת 077

שלוחה 

טלפון 

פקס 

אפסנאי ראשי לציוד משקי  

04-6828035

אפסנאי ראשי לציוד רפואי 

04-6828723

סגן אפסנאי ראשי לציוד רפואי 

04-6828644

מזכירות

04-6828643

04-6828987

מחסן משקי 

04-6828988

מחסן רפואי 

04-6828990

דלפק ניפוק/אולם 

04-6828645

חדר צוות 

04-6828989