אספקה סטרילית

לידיעת הגולשים: את כל המספרים ניתן לחייג גם עם קידומת 077

שלוחה 

טלפון 

פקס 

מנהלת

04-6828996

04-6828139

מחלקה

04-6828980

04-6828982