מעבדה כימית

לידיעת הגולשים: את כל המספרים ניתן לחייג גם עם קידומת 077

שלוחה 

טלפון 

פקס 

מנהל 

04-6828853

מזכירה 

04-6828845

 

 מעבדה

04-6828850 

04-6828851

מעבדה דחופה

04-6828852