מעבדה בקטריולוגית

לידיעת הגולשים: את כל המספרים ניתן לחייג גם עם קידומת 077

שלוחה 

טלפון 

פקס 

מעבדה

04-6828859 

04-6828851

מזכירה 

04-6828845