בנק הדם ומעבדה המטולוגית

לידיעת הגולשים: את כל המספרים ניתן לחייג גם עם קידומת 077

שלוחה 

טלפון 

פקס 

מזכירות 

04-6828119

04-6828103

מנהל מעבדה

04-6828661

בנק הדם 

04-6828846

מעבדה המטולוגית  

04-6828848