אגף מחקר

לידיעת הגולשים: את כל המספרים ניתן לחייג גם עם קידומת 077

שלוחה 

טלפון 

פקס 

מנהל

04-6828827

מזכירות 

04-6828828

מעבדה כימית

04-6828489

מעבדה ביוספ

04-6828488

מכון גנטי

04-6828091

04-6828145

מעבדת CDG 

04-6828091

מעבדה

04-6828878