סכרת נעורים

לידיעת הגולשים: את כל המספרים ניתן לחייג גם עם קידומת 077

שלוחה 

טלפון 

פקס 

מזכירות 


04-6828552

04-6828564 

חדר אחות 

04-6828568

חדר דיאטנית 

04-6828571

חדר רופא 

04-6828566

חדר עו"ס 

04-6828572