פתולוגיה

לידיעת הגולשים: את כל המספרים ניתן לחייג גם עם קידומת 077

שלוחה 

טלפון 

פקס 

מזכירה 

04-6828858

04-6828627 

מעבדה פתולוגית 

04-6828856

מעבדה ציטולוגית  

04-6828855