נפרולוגיה-דיאליזה

לידיעת הגולשים: את כל המספרים ניתן לחייג גם עם קידומת 077

שלוחה 

טלפון 

פקס 

תחנת אחיות

04-6828096

04-6828097

04-6828097

אחות אחראית

04-6828419

אולם דיאליזה 1

04-6828096

 

חדר רופא

04-6828554