לב

לידיעת הגולשים: את כל המספרים ניתן לחייג גם עם קידומת 077 

שלוחה 

טלפון 

פקס 

מזכירה

04-6828844

04-6808483

משרד קבלה

04-6828816

מזכירת מחלקה04-6828976

 

שיקום לב04-6828422