פנימית ב'

 

לידיעת הגולשים: את כל המספרים ניתן לחייג גם עם קידומת 077 

שלוחה 

טלפון 

פקס 

 מזכירה

04-6828949

04-6828116

אחות אחראית

04-6828718

תחנת אחיות 

04-6828952

 דלפק אחיות

04-6828950