פנימית א'

 

לידיעת הגולשים: את כל המספרים ניתן לחייג גם עם קידומת 077 

שלוחה 

טלפון 

פקס 

 מזכירה

04-6828943

04-6828115

אחות אחראית

04-6828717

תחנת אחיות 

04-6828942

 דלפק אחיות

04-6828941

04-6828940