קרדיולוגיה - טיפול נמרץ לב

 

לידיעת הגולשים: את כל המספרים ניתן לחייג גם עם קידומת 077 

שלוחה 

טלפון 

פקס 

 מזכירה

04-6828976

04-6828463 

אחות אחראית 

04-6828024

תחנת אחיות 

04-6828956

 דלפק אחיות

04-6828957