אורולוגיה

 

לידיעת הגולשים: את כל המספרים ניתן לחייג גם עם קידומת 077

שלוחה  

טלפון  

פקס  

מזכירה

04-6828775

04-6828531

אחות אחראית

04-6828934

תחנת אחיות

04-6828932

דלפק אחיות

04-6828830

04-6828831

יחידה לאורודינמיקה  

04-6828979