רשומות רפואיות

 

לידיעת הגולשים: את כל המספרים ניתן לחייג גם עם קידומת 077

שלוחה 

טלפון 

פקס 

מנהלת

04-6828734 

סגנית/ארכיון

04-6828830

משרד

04-6828625

04-6828624

קבלה/ארכיון

04-6828829