גזברות

 

לידיעת הגולשים: את כל המספרים ניתן לחייג גם עם קידומת 077

שלוחה  

טלפון  

פקס  

גזבר

04-6828818

04-6828462
04-6828657

סגן גזבר  

04-6828821

חשבונות ספקים  

04-6828820

קופה ראשית  

04-6828817

מרכזת הזמנות

04-6828817