מכרזי קרן מחקרים רפואיים

מכרז פומבי מס' 1/2017 לרכישת תווי שי בכרטיסים מגנטיים

נא להקפיד על לוח הזמנים הקצר.
היקף העסקה לקראת פסח - כ-150,000 ₪.