חוקים וזכויות

במרכז הרפואי זיו צפת האחראי לזכויות המטופל הוא ד"ר קלין שפירא, טל' 04-6828800.
(בהתאם לחוזר משרד הבריאות -צילום מידע רפואי כרוך בתשלום של 83 ש"ח עד 10 עמודים ראשונים ,
עלות צילום עמוד נוסף הוא 50 אג' )

זכויות המבוטח בקופות החולים

 • זכויות המבוטחים לפי חוק ביטוח בריאות ממלכתי מושתת על עקרונות הצדק והשוויון: "חוק ביטוח בריאות ממלכתי מושתת על עקרונות הצדק, השוויון והעזרה ההדדית". (מתוך החוק).
 • כל תושב מדינת ישראל זכאי לשירותי בריאות לפי חוק ביטוח בריאות ממלכתי.
 • כל תושב זכאי להירשם כחבר קופת חולים אחת לפי בחירתו, בלא תנאים או מגבלות המתייחסים לגילו או מצב בריאותו.
 • כל תושב זכאי לקבל באמצעות קופת חולים בה הוא חבר בה את מלוא השירותים הכלולים בסל שירותי הבריאות, והכול לפי שיקול דעת רפואי באיכות סבירה, בתוך פרק זמן סביר ממקום מגוריו.
 • כל מבוטח זכאי לקבל את שירותי הבריאות מתוך שמירה על כבודו ועל פרטיותו ועל סודיות רפואית.
 • כל תושב זכאי לעבור מקופת חולים אחת לאחרת.
 • כל מבוטח זכאי לבחור בנותני השירותים, כגון רופאים, מטפלים, בתי חולים ומכונים, מתוך הרשימה של נותני השירותים שקופת החולים שהוא חבר בה קשורה עימם, ובהתאם להסדרי הבחירה לנותני השירותים שמפרסמת הקופה מפעם לפעם.
 • כל מבוטח זכאי לדעת אילו הם בתי החולים, המכונים ושאר נותני השירותים שהקופה קשורה עימם, ומהם הסדרי הבחירה של הקופה שהוא חבר בה.
 • כל מבוטח זכאי לעיין בתקנון קופת חולים ולקבל מקופת חולים העתק של התקנון.
 • כל תושב זכאי לקבל מקופת חולים מידע מלא בדבר הסדרי תשלומים הנהוגים בה בעבור שירותי בריאות וכן את תוכנית הקופה לשירותי בריאות נוספים (שב"ן).
 • כל מבוטח זכאי לפנות בתלונה על פניות הציבור במוסד הרפואי שטיפל בו, לאחראי לבירור תלונות חברים בקופת חולים שהוא מבוטח בה או לנציב קבילות חיילים לעניין חוק בריאות ממלכתי במשרד הבריאות.
 • כל מבוטח רשאי לפנות בתובענה לבית הדין האזורי לעבודה.