שער הממשלה

אתר המכיל מידע ושירותים ממשלתיים, המחולקים על ידי אינדקס ארגוני ונושאי המפנה ללמעלה מ-1,000 קישורים ייעודיים שונים. האתר מרכז טפסים, כתובות דואר אלקטרוני, שירותים מקוונים, הודעות דוברים, אתרי חברות ממשלתיות, אתרי שלטון מקומי, רשויות ומסודות שונים ועוד