הסדרי חנייה במרכז הרפואי זיו

 

במרכז הרפואי זיו מופעלת מערכת גבייה אוטומטית לבאי המרכז העושים שימוש במגרשי החנייה.

התשלום במזומן ובאשראי יתבצע במכונות הממוקמות:

1. בכניסה למרכז הרפואי, בסמוך למרכזייה.

2. ביציאה ממבנה המיון, בסמוך לעמדת הקבלה.

פטורים מתשלום דמי החנייה:

א. כל רכב העוזב את שטח בית החולים בתוך 30 דקות.

ב. חולים המקבלים טיפולים במכון האונקולוגי, המכון ההמטואונקולוגי וכן מטופלים במכון הדיאליזה.

ג. בעלי תעודת נכה.

ד. הורים לתינוקות המאושפזים במחלקה לטיפול מיוחד בילוד.

ה. קרובי משפחה לחולים המאושפזים מעל 14 ימים (יש להציג אישור מהמחלקה).

ו. כל הרכבים שאושרו לרישום במערכת ויזוהו באופן אוטומטי בכניסה וביציאה.

ז. כל רכב שנגבו ממנו דמי חנייה באותו יום.

במקרה של בעיה בהסדר תשלום החנייה ולבירורים נוספים:

ניתן לפנות בשעות העבודה למחלקת הביטחון של המרכז הרפואי, הממוקמת בכניסה למיון או בטלפון 04-6828016.

בשעות הערב והלילה ובשבתות וחגים ניתן לפנות בטלפון: 050-8434061.

יצוין כי ההכנסות משמשות לשיפור השירות במרכז הרפואי.