מחלקת קשרי חוץ, שיווק ודוברות

הנהלה
תיאור המחלקה
מידע שימושי
 הנהלה
גב' שרון קורן

מנהלת מחלקת קשרי חוץ, שיווק ודוברות

תיאור המחלקה

מנהלת היחידה אחראית על תפעול, ניהול ופיתוח פעילות קשרי חוץ, שיווק ויחסי ציבור ובכלל זה העברת מידע ופרסום המרכז הרפואי בקרב הציבור.היחידה יחד עם הנהלת המרכז ועובדיו פועלת לקידום החשיפה, העלאת המודעות וטיפוח תדמית המרכז הרפואי זיו כמרכז רפואי אוניברסיטאי מוביל ומתקדם.
היחידה פועלת לקידום הקשר עם הקהילות הסובבות את המרכז הרפואי, פעילויות משותפות, הרצאות בקהילה, ימי בריאות, כנסים ושיתופי פעולה. שיווק המרכז הרפואי ופרסומו נעשים בצורה המיטבית באמצעות המדיה התקשורתית, הדיגיטלית והכתובה בשיתוף פעולה עם כל המחלקות במרכז הרפואי, לקידום פרויקטים שיווקיים והסברתיים לקהילה ולעובדי המרכז הרפואי גב' לינדה פוטרמן 

אחראית קשרי חוץ

 

תיאור התפקיד


אחראית קשרי חוץ, גיוס תורמים ושמירה על הקשר השוטף עימם .
כחלק מהעבודה השוטפת מפיק המשרד חומרים באנגלית לבקשות מענק לתורמים ומנהל מאגרי מידע הקשורים לתחום .
המשרד עובד בשיתוף פעולה עם כל מחלקות המרכז הרפואי ובשיתוף פעולה עם אגודת ידידי המרכז הרפואי


גב' אילנה פור
מתאמת קשרי חוץ ושיווק

אחראית על תיאום וליווי ביקורים במרכז הרפואי זיו.


מר ישראל קופילוביץ

מתאם קשרי קהילה ומ"מ רב ביה"ח


מתאם קשרי קהילה
בכל נושאי דת וכשרות ניתן לפנות במספר הנייד או במשרד.

מידע שימושי

מיקום : 

בכניסה למיון בצד שמאל

טלפון ליצירת קשר:

שרון - מנהלת מחלקת קשרי חוץ, שיווק ודוברות
04-6828190 ,050-8434119

Sharon.k@ziv.health.gov.il

אילנה פור - מתאמת קשרי חוץ ושיווק
04-6828061 ,050-6262616
ilana.po@ziv.health.gov.il

לינדה - אחראית קשרי חוץ
,04-6828662
linda.f@ziv.health.gov.il

ישראל - מתאם קשרי קהילה
052-7122171, 04-6828371 
israel.k@ziv.health.gov.il