לשכת מנהל המרכז הרפואי

הנהלה
צוות
מידע שימושי

 

  הנהלה

ד"ר סלמאן זרקא, מנהל המרכז הרפואי זיו
ד"ר מורשד פרחאת, סגן מנהל המרכז הרפואי זיו
ד"ר אירנה נורדקין, עוזרת למנהל המרכז הרפואי
ד"ר עבאסי ענאן , עוזר למנהל המרכז הרפואי
חיים טל - עוזר אדמניסטרטיבי למנהל המרכז הרפואי זיו


  צוות


גב' יהודית כהן, מנהלת לשכה 

מזכירות:
גב' אהובה מור יוסף
גב' מירי הלוי
גב' רלי קבסה

 

  מידע שימושי

מספרי טלפון: 

04-6828800, 04-6828237, 04-6828805 , 04-6828102

מספרי פקס: 

04-6828444, 04-6925577

דואר אלקטרוני:
גב' יהודית כהן yehudit.c@ziv.health.gov.il
גב' אהובה מור יוסף ahoova.m@ziv.health.gov.il
גבי מירי הלוי miri.h@ziv.health.gov.il

גב' רלי קבסה reli.k@ziv.health.gov.il