פקיד/ה כללי/ת

14/12/2020

13.12.2020
למרכז רפואי זיו דרושים/ות: פקיד/ה כללי/ת

תיאור כללי על המשרה:

חלקיות העסקה : חלקיות משתנה 50% - 100%

ביצוע עבודות מינהליות כלליות.
מילוי טפסים, העברתם ליעד הרלוונטי ועדכון הממונים בהתאם.
ביצוע חישובים כגון: סיכומי נתונים, סיכומי רשימות למינין, חישובי מחירים ותעריפים.
ריכוז ועריכת דוחות וחומר מקצועי ע"פ הנחיות הממונה, במידת הצורך.
הקלדת מסמכים ומכתבים בהתאם לצורך והפצתם לנמענים.
ניתוב הדואר הנכנס והחומר המקצועי המגיע ליחידה אל הגורמים הרלוונטים.
סיוע לעובדים אחרים בביצוע משימות שונות, ע"פ הצורך.
ביצוע תפקידים נוספים, ע"פ הנחיית הממונה.

דרישות חובה:

השכלה תיכונית
מיומניות מחשב ברמה גבוהה
יכולת ארגון וסדר גבוהה
יכולת לעבודה שיטתית ורוטינית

הערות:
1. מועמד/ת שיבחר ישובץ בחלקיות שתקבע בהתאם לצרכי בית החולים.
2. השיבוץ התבצע במשרות בלתי צמיתות / במשרות מילוי מקום /במשרות זמניות ע"ח תאגיד
הבריאות.

פרטים להגשת קורות חיים
קורות חיים ותעודת השכלה יש לשלוח למייל cv_mnmsh@ziv.gov.il
בציון "עבור משרת פקיד/ה כללי/ת
מועד סיום הגשת המסמכים : עד לתאריך: 19.12.2020
רק פניות מתאימות יקבלו מענה.