עובד/ת מאומן/ת ניקיון

2/12/2020


‏2 דצמבר, 2020

המרכז הרפואי זיו

מודיע על משרה פנויה לתפקיד : עובד/ת מאומן/ת ניקיון

היקף משרה: 50%-100%
מתח דרגות: 12-13 מינהלי
תיאור המשרה:
ביצוע עבודות ניקיון ביחידות בית החולים.
ביצוע עבודה בהתאם לסידורי העבודה וע"פ הוראות הממונה.
ביצוע הניקיון בהתאם לצרכים המיוחדים במחלקה, כולל ניקיון שגרתי וניקיון יסודי, לפי הוראות הממונה ותוכנית עבודה נתונה.
שימוש בחומרי ניקיון וחיטוי ובמכשור מכני ע"פ צרכי העבודה, הוראות הממונה והוראות הקבע הקימות.
ביצוע העבודה תוך שמירה על כללי הבטיחות כגון: שימוש בכפפות, משקפי מגן, נעליים סגורות, לבוש סטרילי.
עשוי/ה לבצע עבודות מיוחדות בתחום הניקייון ע"פ הנחיות הממונה.
ביצוע התפקיד כעובד/ת יחיד/ה או כחלק מצוות, מתן דיווח לממונה על ליקויים המתגלים בעבודה. ביצוע תפקידים נוספים , על פי הנחיית הממונה.
דרישות המשרה:
1. רצויה השכלה תיכונית .
2. ידיעת השפה העברית
3. יכולת לקיום יחסי אנוש תקינים, כושר ארגון וסדר.
הערות:
1. מועמד/ת שיבחר ישובץ בחלקיות שתקבע בהתאם לצרכי בית החולים.
2. העבודה הינה במשמרות במשך כל שעות היממה בכל ימות השנה, כולל שבתות וחגים.
3. השיבוץ התבצע במשרות בשיא כ"א /במשרות בלתי צמיתות / במשרות מילוי מקום /במשרות זמניות ע"ח תאגיד הבריאות.

קורות חיים, בצירוף אישורי השכלה וניסיון יש לשלוח לכתובת מייל
Cv_mnmsh@ziv.health.gov.il
בציון "עבור משרת עובד/ת מאומן/ת ניקיון "
היום האחרון להגשת בקשות הינו  :7/12/2020