המרכז הרפואי זיו מודיע על משרה פנויה : רנטגנאי/ת

5/8/2020


המרכז הרפואי זיו

מודיעה על משרה פנויה לתפקיד: רנטגנאי/ת


דרישות המשרה:

1. תואר ראשון במדעי החברה בחוג המשולב למדעי החברה, לימודים במדעי החברה ומדעי החיים, לתלמידי רנטגנאות ודימות באוניברסיטת בר אילן.


קורות חיים, בצירוף אישורים רלוונטים יש לשלוח לכתובת cv_pararef@ziv.health.gov.il 

בציון "עבור משרת רנטגנאי/ת "