הנהלת המרכז הרפואי

ד"ר סלמאן זרקא

מנהל המרכז הרפואי זיו

ד"ר ענאן עבאסי

סגן מנהל המרכז הרפואי זיו

מר אריה ביתן

מנהל הסיעוד