הנהלת המרכז הרפואי

ד"ר סלמאן זרקא

מנהל המרכז הרפואי זיו

מר מאיר כהן חמוז

מנהל אדמיניסטרטיבי

ד"ר מורשד פרחאת

סגן מנהל המרכז הרפואי זיו , ונציב קבילות הציבור

מר אריה ביתן

מנהל הסיעוד