תאגיד הבריאות ליד המרכז הרפואי זיו פועל כעמותה ללא מטרות רווח.

הנהלה
צוות
תיאור המחלקה
מידע שימושי
 

  הנהלה

 

מנכ"לית התאגיד: גב' שרון מרדכי  

ועד מנהל:

יור' סלמאן זרקא
 
דר' מורשאד פראחת
דר' 'קלין שפירא
מר מאיר כהן חמוז
מר שמואל צור
עו"ד אריה הרמלין

ועדת ביקורת :

דר' אביבה רון יו"ר
דר' אנתוני לודר

ועדת מכרזים :

יור': גב' שרון מרדכי
מרכזת ועדת מכרזים: גב' יעל קדוש

 

הנהלת התאגיד:

משרד רואי חשבון: מר יצחק אדרי

משרד יועץ משפטי: עו"ד אילן גולדשמידט

מבקרת פנים: עו"ד סיגלית אפוטה

  

ועד מנהל:

יור' סלמאן זרקא
 
דר' מורשאד פראחת
דר' 'קלין שפירא
מר מאיר כהן חמוז
מר שמואל צור
עו"ד אריה הרמלין

ועדת ביקורת :

דר' אביבה רון יו"ר
דר' אנתוני לודר

ועדת מכרזים :

יור': גב' שרון מרדכי
מרכזת ועדת מכרזים: גב' יעל קדוש

 

הנהלת התאגיד:

משרד רואי חשבון: מר יצחק אדרי

משרד יועץ משפטי: עו"ד אילן גולדשמידט

מבקרת פנים: עו"ד סיגלית אפוטה

  

ועד מנהל:

יור' סלמאן זרקא
 
דר' מורשאד פראחת
דר' 'קלין שפירא
מר מאיר כהן חמוז
מר שמואל צור
עו"ד אריה הרמלין

ועדת ביקורת :

דר' אביבה רון יו"ר
דר' אנתוני לודר

ועדת מכרזים :

יור': גב' שרון מרדכי
מרכזת ועדת מכרזים: גב' יעל קדוש

 

הנהלת התאגיד:

משרד רואי חשבון: מר יצחק אדרי

משרד יועץ משפטי: עו"ד אילן גולדשמידט

מבקרת פנים: עו"ד סיגלית אפוטה

  

  צוות

 

מנהלן: דרור שמיר

רכזת הזמנות ועוזרת מנהלן : חווה זיסמן שמרת

אחראי תחום כלכלה וחוזים-מחקרים - עופר אברהמי

הנהלת חשבונות : אורטל אולרשו, עדי ביתן

  

 תיאור המחלקה

 

מטרות העמותה הינן:

 

א. לפעול, למען קידום הרפואה ופתוח השירותים בבית החולים זיו צפת (להלן -בית החולים) בתאום מלא עם הנהלת בית החולים, הכל בכפוף לכל דין ובהתאם להוראות משרד הבריאות.

ב. ליזום, לקדם, לסייע להשתתף ולבצע מחקרים רפואיים מעבדתיים, בין שימושיים ובין בסיסיים, בכל ענפי המדע הרפואי, לפתח שירותים לצרכי מחקר, וכן לפתח ולהציע שירותים רפואיים ופרוייקטים רפואיים למען החולים ולמען בריאות הציבור.

ד. לפעול לקידום השירותים הרפואיים ואיכותם, שיפור רמת השרות ועשיית פעולות לרווחת החולים והעובדים.

 

ו. ליתן תמיכה, יעוץ וסיוע לבית החולים בכל דרך אפשרית, בכל הקשור בבינוי, הקמת, הרחבת, אחזקת, תחזוקת ושיפור מבנים, פיתוח תשתיות, רכישת, אספקת, העמדת ציוד, העסקת עובדים ושאר שירותים עבור בית החולים.

 

ז. עשיית פעולות לקיצור תורים של ממתינים לניתוחים, לאבחונים ולטיפולים שונים בבית החולים.

ח. לבצע כל פעילות אחרת לקידום הרפואה בבית החולים ו/או לקידום הבריאות ובלבד שפעילות כאמור לא נאסרה לפי כל דין ו/או בתקנון זה במפורש.

 

ט. לפעול לגיוס תרומות לטובת שיפור פעילות בית החולים בתחומים השונים.

י. התאגיד מפעיל באופן עצמאי פעילויות נוספות שלא ניתנו במימון משרד הבריאות כדלהלן:

ריפוי בעיסוק

תיירות מרפא

מרפאת ספורט

מרפאה כירורגית - פה ולסת למטופלים בסיכון

קורסים והשתלמויות

פיזיותרפיה

רדיותרפיה

שיקום לב

מעבדות גנטיות

 

 מידע שימושי

 

מיקום:

המרכז לבריאות הילד קומה +1

מספרי טלפון:

מנהלן דרור שמיר : 04-6828672

עוזרת מנהלן-חווה : 04-6828555

מחקרים - עופר אברהמי 04-6828212

הנה"ח 04-6828239/8640

הנהלת התאגיד : 04-6828346

דוא"ל : DROR.S@ziv.health.gov.il

תאגיד הבריאות ליד המרכז הרפואי זיו , ת.ד 1008 צפת 13100