היחידה לבטיחות הטיפול ופניות הציבור

הנהלה
צוות
תיאור היחידה
מידע שימושי

  הנהלה


מרכזת היחידה לבטיחות הטיפול והממונה על פניות הציבור: ד"ר ראש עינב עצמונה


  צוות


מזכירת היחידה לבטיחות הטיפול: גב' דורית זוהר

נציגת פניות הציבור : גב' מלי גוזל


  תיאור היחידה

היחידה לבטיחות הטיפול וניהול סיכונים במרכז הרפואי זיו הציבה לה יעד מרכזי - יצירת תרבות של בטיחות הטיפול והטמעתה באקלים הארגוני, תוך שותפות, תמיכה וליווי של כל המעורבים במרכז הרפואי. היחידה מקשרת בין המרכז הרפואי, הגורמים המבטחים ומשרד הבריאות, ופועלת בשני מישורים עיקריים - המישור הריאקטיבי, שעיקרו הפקת לקחים בעקבות אירועים שקרו בסקטורים השונים, והמישור הפרואקטיבי - זיהוי סיכונים ומניעתם באופן יזום. 

היחידה עוסקת במכלול פעילויות שמטרתן שמירה מרבית על בטיחות הטיפול ומניעת אירועים חריגים, מניעת טעויות עתידיות ומזעור נזקים. לשם כך הוגדרו מטרות ויעדי היחידה:

  • שיפור איכות ובטיחות הטיפול. עשיית פעולות רציפות לשיפור איכות הטיפול בהתאם לתוכניות עבודה בארגון. שמירה על סביבה בטוחה למטופל ולמטפל.
  • יצירת שפה משותפת ואחידה למען בטיחות הטיפול. זיהוי, אומדן והפחתת סיכונים. הדרכה והכשרה להגברת המודעות לבטיחות הטיפול בקרב כלל הצוותים בארגון, והפצת המידע בארגון באמצעות רכזי בטיחות מחלקתיים.
  • מעבר לתרבות ארגונית של בטיחות. הקניית ידע וכלים בתחום בטיחות הטיפול וניהול סיכונים.
  • זיהוי ועדכון תהליכי עבודה וסביבת עבודה התורמים לכשלים קיימים ו/או פוטנציאליים.
  • עידוד להעברת דיווחים ליחידה לבטיחות הטיפול על אירוע חריג ועל כמעט אירוע חריג בכל הסקטורים.
  • הרחבת העוסקים בתחום בטיחות הטיפול וניהול סיכונים בארגון.   


מערך פניות הציבור:
המרכז הרפואי זיו פועל באופן מתמיד ובמלוא המאמצים לקידום איכות הטיפול, רווחת המטופלים ושיפור השירות.
בהתאם לכך ומתוך ראיית המטופל במרכז העשייה, ישנה חשיבות עליונה לפעילותה של מערכת המטפלת בפניות הציבור עם המטרה להעניק מענה מקצועי והולם במגוון נושאים הכרוכים במהלך הטיפולי ו/או בחוויית האשפוז והשהות של המטופל, בני משפחתו וכלל באי המרכז הרפואי.
במסגרת הטיפול בפניות/ תלונות הציבור מתקבלות הפניות אל צוות המערך בדרכים שונות, ביניהן: אתר האינטרנט של המרכז הרפואי ותיבות הפזורות ברחבי המרכז הרפואי.
כל הפניות מגיעות לשולחנם של דר' פרחאת מורשד שהינו סגן מנהל המרכז הרפואי ונציב פניות הציבור, וד"ר ראש עינב עצמונה שהינה הממונה על התחום.
הפניות עוברות מסלול של בירור, בדיקה לעומק, ומענה סופי לשביעות רצונם של הפונים ככל הניתן.
זמן קבלת מענה ראשוני לפנייה הינו 7 ימים, ומענה סופי עד 45 ימים מיום הפנייה - בהתאם למהותה ומורכבותה.
תמיד לרשותכם!

מספר טלפון לפניות: 04-6828801
פקס: 04-6828363
דוא"ל : 
Inquiries@ziv.health.gov.il

  מידע שימושי


מספרי טלפון - היחידה לבטיחות הטיפול: 

מזכירה:04-6828335 
משרד: 04-6828650 
פקס: 04-6828363

כתובת:

ת"ד 1008 צפת, 13100