פתיחת מכון PET CT של הצפון במרכז הרפואי זיו

15/4/2018