שמחה גדולה בביה"ח זיו: ילדה סורית שוחררה אחרי שיקום ארוך

26/1/2017