הנס של בסמה

הילדה בסמה מוסא בת ה-3 שנמשתה ממי הירדן בעקבות תאונה בגשר הפקק.
הסיפור שהוגדר כנס !
10/1/2017