עלייה גדולה במספר הלידות במרכז הרפואי ב-2012.

5/1/2013
עלייה גדולה במספר הלידות במרכז הרפואי ב-2012. בדיקת הנתונים מעלה כי ב-1012 היה גידול של 4.5% במספר הלידות לעומת 2011 (ב-2011 הייתה עליה של 2.5% לעומת 2010). מגמה זו מצביעה על גידול מתמשך במספר הנשים הבוחרות ללדת בצפת, עם עלייה בולטת מאז חנוכת חדרי הלידה החדשים והמחלקה המשופצת.