בית חולים ירוק ,פרויקט מחזור ייחודי במחלקה פנימית א'

14/8/2012

במרכז הרפואי זיו מקדמים את איכות הסביבה במרץ. פיילוט ראשוני של פרויקט מחזור ייחודי, שמטרתו קידום "בית חולים ירוק" לרווחת המטופלים ועובדי המרכז הרפואי, החל לפעול במחלקה פנימית א'.

ידוע כי בתי חולים מייצרים כמות פסולת גדולה. יעל לוי, אחות במחלקה פנימית א' שיזמה את פרויקט המחזור, מחקרים מראים כי יותר מ- 80% מהפסולת הנוצרת בבית חולים היא פסולת מתכלה. כדי להתמודד עם הכמויות הגדולות הללו הוצבו במחלקה פנימית א' כמה מכלי מחזור, לאיסוף נייר, קופסאות של תרופות, בקבוקים, קרטונים ועוד. הטמעת הפרויקט כללה כמה שלבים, בהם השגת אישורים מנהליים, יצירת קשר עם גורמים חיצוניים מקדמי מחזור, הצגת הפרויקט במחלקה והדרכה אינטנסיבית לכלל הצוות, כולל כוחות העזר, עובדי המשק והחצרנים.

מבחינה ראשונית של תוצאות הפרויקט נראה כי הוא זוכה להצלחה רבה, ובמחלקה נרשמה עלייה חדה במחזור ניירות ובקבוקי פלסטיק. בעוד שבחודשים אפריל ומאי נאספו בכל בית החולים 21 שקים של נייר למחזור, הרי שבחודשים יוני-יולי, שבהם החל הפיילוט של הפרויקט במחלקה פנימית א', נאספו 65 שקים.

לאור הצלחת הפיילוט שוקדים כעת במרכז הרפואי על הרחבתו לכלל המחלקות ולשטחים הציבוריים. בית החולים פנה גם לעיריית צפת, שתסייע בהצבת שני מתקנים לאיסוף בקבוקי פלסטיק בשטחו.

מימין : גב' דליה טדגי אחות אחראית פנימית א' ויעל לוי אחות במחלקת פנימית א' שיזמה את פרוייקט המחזור במחלקה .