"יום קידום בריאות" נערך בבית הספר לסיעוד, במסגרת פרויקט ייחודי לקידום הבריאות בקרב סטודנטים.

6/8/2012

פרויקט ייחודי בבית הספר לסיעוד, לקידום אורך חיים בריא בקרב הסטודנטים, צוין בהפנינג בית-ספרי תחת הכותרת "קידום הבריאות הוא בלב החינוך". מטרת הפרויקט להפוך את בוגרי בית הספר ל"שגרירים של בריאות" בקהילה, שיהוו דוגמה הן למטופלים והן לעמיתיהם למקצועות הבריאות. ההפנינג נפתח בשעה של אימון כושר "זוּמבּה", בהשתתפות כל הסטודנטים וצוות ההוראה של בית הספר. לאחר מכן התחלקו הסטודנטים לקבוצות שעברו בין סדנאות שונות לקבלת הדרכה בנושאים כמו תזונה נכונה, נזקי העישון, שימוש באלכוהול וסמים, התמודדות עם אלימות, התמודדות עם מצבי לחץ, נהיגה בטוחה ועוד. את הפרויקט הובילו סטודנטים ממחזורי הלימוד גנרי 2013 והסבת אקדמאים 9, בניצוחן של המדריכות טלי אבוטבול, סמדר אלון וטובה קירשן.

בסיכום היום העבירו הסטודנטים למנהלת בית הספר, ד"ר חנה צפריר, נייר עמדה עם ממצאי קבוצות העבודה והמלצותיהם לקידום בריאות הסטודנטים בבית הספר. נייר זה יהווה תשתית לתהליך חינוכי המשלב את תחום קידום הבריאות כחלק מהותי מההוויה הבית-ספרית.

ד"ר חנה צפריר, מנהלת בית הספר לסיעוד, אומרת כי בית הספר לקח על עצמו להטמיע את נושא הבריאות כחלק מתרבות החיים בו, לאפשר לתלמידיו לאמץ התנהגויות מקדמות בריאות ולטפח אחריות לבריאות. פיתוח מדיניות זו יצמיח תרבות מקדמת בריאות ברמות שונות - המערך הלימודי, המודעות, הכלים ומיומנויות ההתנהגות ברמת הפרט, הצוות הסעודי ומשפחת הסטודנט. "המטרה היא יצירת מודל בית-ספרי שיהיה מסגרת תומכת המשפיעה על ההשקפה, התפיסה וההתנהגות הבריאותית של הלומדים. כל זאת באמצעות הטמעת קידום הבריאות בלמידה ובעשייה הסיעודית, ומתן כלים ליישום ושינוי ולהובלתו במקומות העבודה של הסטודנטים בהמשך. הכוונה היא שהערכים שנלמדו יועברו בהמשך למטופלים של הסטודנטים, כשאלה יעבדו כאחים ואחיות במוסדות בריאות, שונים וכן לעמיתיהם - רופאים, אחיות, צוותים פרא-רפואיים ונוספים", אומרת צפריר.