חשש כי הקיצוץ בתקציב משרד הבריאות יפגע בפרויקט המרכז לרפואת הילד הממוגן בחלקו, הנמצא בהקמה

1/8/2012

במרכז הרפואי זיו מביעים דאגה עמוקה מהאפשרות שבגלל הגזירות הכלכליות החדשות והקיצוץ בתקציבי משרד הבריאות יפגעו פרויקטים חשובים הנמצאים בביצוע. אחד מהפרויקטים הללו הוא "המרכז לבריאות הילד" - בית חולים ממוגן לילדים הנמצא בשלבי הקמה מתקדמים ואמור להסתיים בשנת 2014. בהקמתו מושקעים 83 מיליון שקלים.

מאיר חמוז, המנהל האדמיניסטרטיבי של המרכז הרפואי זיו, אומר כי החשש הגדול הוא מפגיעה בהשלמת המרכז לבריאות הילד, שבנייתו החלה לפני יותר משנה. חלק מהמרכז הוא חלל אשפוז ממוגן ל-100 מיטות.

משרד הבריאות מדווח על קיצוץ מצטבר של 210 מיליון שקלים בתקציבו מאז 2009, בגלל קיצוצים שונים, מה שעלול לפגוע בפרויקטים הנמצאים בביצוע. חמוז אומר כי מדובר בסכום מהותי ביותר, המסכן פרויקטים שאושרו על ידי משרד הבריאות ונמצאים בביצוע. "על משרד האוצר לבחון את הפרויקטים הקריטיים הללו בגבול הצפון בכלל ובמרכז הרפואי זיו בצפת", אומר חמוז, "בגלל היתכנותם של אירועים ביטחוניים בעייתיים בעתיד, ומשום שהמרכז הרפואי זיו מעניק שירותי בריאות לאוכלוסייה רחבה בפריפריה. הפרויקטים שאושרו הם תוצאה של מסקנות מלחמת לבנון השנייה, בה נמצא המרכז הרפואי זיו בסכנה ממשית בשל החוסר במיגון".

"המרכז לבריאות הילד" הוא המבנה הייעודי הראשון לילדים המוקם בפריפריה. הוא יהיה ממוגן בחלקו, ישתרע על פני 6,000 מ"ר בארבעה מפלסים, ויכלול את מחלקות הילדים והטיפול הנמרץ בילדים, חדר מיון לילדים ומרפאות ילדים, וכן אתר ל- 100 מיטות מוגנות. חמוז מציין את מאמצי משרד הבריאות להקמת הפרויקט, כחלק מתכנית המשרד לשינוי מצב הרפואה בפריפריה.

המרכז לרפואת הילד אמור להציע בדיקות במכשור מתקדם וטיפול של מומחים לבריאות הילד. הוא יאפשר מענה רחב לתושבי אזור הצפון, בתנאים זהים לאלה של מרכז הארץ, ויאפשר התמחות של סטודנטים מהפקולטה לרפואה בצפת.

השטח שיתפנה עם מעבר מחלקות הילדים ל"מרכז לבריאות הילד" ישמש להקלת מצוקת האשפוז החריפה במחלקות בית החולים האחרות. בשלב ב' של הפרויקט מתוכננת הקמתם של המחלקה הפסיכיאטרית לילדים ונוער ובית הספר המיוחד, והפגיעה בהם תהיה פגיעה קשה בתכנית ההמשך להקמת המחלקה הפסיכיאטרית.