השירות לעבודה סוציאלית

הנהלה
צוות
תיאור השירות
מידע שימושי
פעילות אקדמית ומחקרית
מידע נוסף
מבקרים מספרים

  הנהלה

 
מנהל השירות: עו"ס יניב בן-שושן, רכז ועדת האתיקה, חבר בצוות טיפול תומך (פליאטיבי) 


סגנית מנהל השירות: עו"ס לידיה שלונסקי, עו"ס מחלקה גריאטרית, מחלקה כירורגית

 

  צוות

 

עו"ס חכמייה יאסין אגבריה - עו"ס מחלקת טפול נמרץ כללי ומכון אונקולוגיה
עו"ס טטיאנה גלייסר - עו"ס מכון אונקולוגי ומכון המטו-אונקולוגי
עו"ס מירי כהן - עו"ס מלר"ד (מיון), מחלקת ילדים, כולל מיון ילדים וטיפול נמרץ ילדים
עו"ס אורלי רייך-ברי - עו"ס המכון לסוכרת נעוריםומרפאה בריאטרית (לניתוחי קיצור קיבה)
עו"ס רשא סג'יר - עו"ס מחלקה פנימית א' ומכון הלב
עו"ס יסמין קנציורק - עו"ס מחלקה פנימית ב', מחלקה נוירולוגית ורכזת איתור וטיפול בנפגעי אלימות במשפחה
עו"ס רוני להב - עו"ס מחלקת טיפול נמרץ בילוד (פגייה), מחלקת נשים ומחלקת יולדות
עו"ס פארס עיסא -עו"ס מחלקה אורתופדית, מכון דיאליזה ורכז הטיפול בפצועים הסורים
עו"ס דוברת פרידמן - רכזת יחידת סגולה (למיצוי זכויות אזרחים ותיקים מאושפזים)
מזכירה:גב' ברכה המאירי

 

 תיאור השירות

 

השירות לעבודה סוציאלית מתמקד בטיפול בהשלכות ובקשיים רגשיים, משפחתיים וסוציאליים המתעוררים אצל החולה, ו/או בקרב משפחתו עקב אשפוז, מחלה, נכות, אובדן ומוות.

לשם כך אנו פועלים במספר מישורים עיקריים:

 • שיפור התפקוד הפסיכו-סוציאלי של המאושפז.
 • קידום רווחת המאושפז ובני משפחתו במהלך האשפוז.
 • סיוע בתהליך השחרור מאשפוז ו/או לקידום הליכי השיקום בקהילה.
 • קידום רווחת הצוות המטפל במאושפזים.  


השירות לעבודה סוציאלית הוא חלק אינטגראלי מהשירות הכוללני למאושפזים, ורואה את המאושפז כאדם שלם המורכב מגוף, מנפש, ממשפחה, מחברה ומתרבות.

השירות לעבודה סוציאלית פועל מתוקף חוקי המדינה ונוהלי משרד הבריאות, ומתוך מגמה מתמדת להגברת שיתופי הפעולה עם גורמי רווחה, שיקום ובריאות שונים בקהילה.

נוסף לכך צוות השירות לעבודה סוציאלית מקיים פעולות ייחודיות ביניהן:

 • מינוי אפוטרופוס לצורך ניתוח עבור מאושפז שאינו בר-דעת (זמנית או באופן קבוע)
 • השתתפות בוועדות להפסקת הריון
 • השתתפות בוועדות למניעת אלימות במשפחה כלפי קטינים, נשים וקשישים
 • השתתפות בוועדת האתיקה של המרכז הרפואי זיו
 • איתור ומיצוי זכויות של ניצולי שואה המתאשפזים


שירותים ופעולות ייחודיות:

פעילות קבוצתית:

סיוע ותמיכה באדם החולה ו/או בבני משפחתו ניתנים ע"י השירות לעבודה סוציאלית באופן פרטני. עם זאת, מספר אנשים הסובלים במקביל מאותה מחלה, מאותו קושי רפואי או תפקודי, יכולים להעניק זה לזה תמיכה וסיוע רבי ערך. לאור זאת, השירות לעבודה סוציאלית מפעיל לאורך השנה מספר קבוצות תמיכה וסדנאות למטופלים ולבני המשפחה, ופותח עפ"י הצורך קבוצות תמיכה נוספות:

 • קבוצת תמיכה להורים במחלקת טיפול נמרץ לילוד (פגייה) לאורך כל השנה
 • קבוצת תמיכה לילדים במכון לסוכרת נעורים
 • קבוצת תמיכה לנשים חולות סרטן לא מפושט
 • קבוצת תמיכה למטופלי מכון הדיאליזה
 • קבוצת תמיכה למנותחי קיצור קיבה (מרפאה בריאטרית)
 • סדנא לסבים ולסבתות לילדים חולי סוכרת

 

סדנאות לצוותי מחלקות:

 • סדנא לצוות מחלקה פנימית גריאטרית
 • סדנא לצוות מחלקת טיפול נמרץ כללי

  יחידת סגולה - מוקד זכויות בריאותיות לאזרח הוותיק המתאשפז ולבני משפחתו
  רכזת היחידה עו"ס דוברת פרידמן - 04-6828162

 

 מידע שימושי

 

מספר טלפון: 04-6828126
פקס: 04-6828975

דואר אלקטרוני: 

מנהל השירות: yaniv.b@ziv.health.gov.il 
מזכירות השירות: bracha.h@ziv.health.gov.il


  

  פעילות אקדמית ומחקרית

 

 • הדרכת סטודנטיות לעבודה סוציאלית
 • מתן הרצאות במסגרות אקדמיות שונות
 • השתתפות במחקרים
 • הפעלת קבוצות טיפוליות/ קבוצות תמיכה למאושפזים, או למטופלים במכונים אמבולטוריים
 • הפעלת סדנאות למידה ותמיכה לצוותי מחלקות אשפוז
 • הפעלת מרכז מידע לציבור באירוע רב-נפגעים (אר"ן) או בחירום  

 

  מידע נוסף

 

מרכז מידע לציבור בזמן אירוע רב נפגעים (אר"ן), או בזמן חירום: 

בזמן אירוע רב-נפגעים (אר"ן) באזור המרכז הרפואי זיו, השירות לעבודה סוציאלית מפעיל "מרכז מידע לציבור", הכולל: מרכז מידע טלפוני ומרכז מידע למשפחות.

מרכז מידע טלפוני: 

מספר טלפון המופעל בזמן חירום בלבד: 1255161 - למתן מידע ראשוני לבני משפחות על הגעת פצועים למיון המרכז הרפואי זיו ולאיסוף מידע לגבי אלמונים וסיוע בזיהויים.

מרכז מידע למשפחות: 

נמצא בבניין בית הספר לסיעוד (מצד ימין לפני הכיכר שלפני הבניין המרכזי של המרכז הרפואי זיו).

בזמן קבלת פצועים מאירוע רב-נפגעים שטח המיון, מחלקת טיפול נמרץ וחדרי הניתוח סגורים למבקרים ולבני משפחה על מנת לאפשר את הטיפול הרפואי הנדרש והיעיל ביותר. במצב זה מרכז המידע למשפחות מספק מידע ראשוני ותמיכה נפשית ראשונית לבני המשפחה של הנפגעים המטופלים במיון המרכז הרפואי.

צוות מרכז המידע למשפחות יוצר קשר עם גורמי חוץ רלוונטיים (רשויות מקומיות, צה"ל).

נהלים לעיון:

נוהל משרד הבריאות בנושא בקשה למינוי אפוטרופוס על גוף לצורך אישור פעולה רפואית

מינוי יפויי כוח לצורך ניתוח רפואי (מאתר "מרכז רפואי הדסה")

נוהל משרד הבריאות לטיפול בנפגעי אלימות במשפחה, ניצול מיני והזנחה של קטינים חסרי ישע

קישורים:

חוזרים ונהלים של משרד הבריאות הקשורים לפעילות העבודה הסוציאלית הרפואית

הפעלת שירותי עבודה סוציאלית בביה"ח

חוק זכויות החולה

חוק החולה הנוטה למות

אתר משרד הבריאות

אתר משרד הרווחה

אתר המשרד לאזרחים ותיקים

אתר המוסד לביטוח לאומי

אתר "כל זכות" - המיועד לסייע במיצוי זכויות

אתר האגודה למלחמה בסרטן

אתר עמותת "תמיכה"

אתר "הוספיס-בית גליל עליון"

אתר "אביליקו" בנושא מוגבלויות

אתר עמותת איל"ן

אתר עמותת "אביב" למיצוי זכויות ניצולי שואה

אגף הגריאטריה משרד הבריאות

 

 

  מבקרים מספרים

מכתב תודה לשירות הסוציאלי , סיור סטודנטים לעבודה סוציאלית , מכללת צפת .